Międzynarodowy Instytut Innowacji

project
 • Nazwa klienta

  Międzynarodowy Instytut Innowacji

 • Czas realizacji

  1 tydzień

 • Data zakończenia projektu

  04-2015

 • Wykorzystane technologie
  WordPress, PHP, jQuery
Opis projektu

Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka – Edukacja – Rozwój  (MII) inicjuje i wspomaga współpracę badawczo-rozwojową podmiotów gospodarczych z ośrodkami naukowymi, badawczymi  i edukacyjnymi w kraju i za granicą oraz promuje krajowy dorobek w dziedzinie inteligentnego rozwoju  w tym  innowacyjno – wdrożeniowe i nowatorskie rozwiązania w nauce i edukacji na forum międzynarodowym.

Wykonane czynności
 • przygotowanie projektu
 • przygotowanie grafik
 • przygotowanie treści
 • implementacja na serwerze klienta